top of page

Hjärligtdiplom

Se till att ni är så väl förberedda som möjligt för att kunna agera och rädda liv vid ett akut hjärtstopp genom att uppfylla alla kraven för ett Hjärtligtdiplom:

  • Årlig och kontinuerlig utbildning för personal i HLR med hjärtstartare.

  • Kunskapen tillgänglig för personal hela året.

  • Det finns en eller flera hjärtstartare centralt placerade och tydligt uppmärkta med väl synliga skyltar.

  • Hjärtstartarna är alla i funktion och registrerade i det nationella hjärtstartarregistret.

Intyget Hjärtlig Arbetsplats är baserad på den svenska standarden SS 280000 – 2015 (Hjärtsäker zon). Gäller så länge ovanstående krav uppfyllts.

bottom of page