top of page

Kvalitetspolicy

Ingår i Nice To Be Alive AB:s systematiska arbetsmiljöarbete

 

Nice To Be Alive AB ska

 

Leverera utbildningar och föreläsningar av högsta kvalitet inom HLR och Första Hjälpen och göra kunskapen lättillgänglig för alla samt utrusta företag, föreningar och privatpersoner med lämplig CE-märkt hjärtstartare anpassad efter deras miljö.

Arbeta målinriktat och systematiskt med ständiga förbättringar för att öka kundtillfredsställelse och kundsäkerhet.

Följa aktuella lagar, krav och utveckling som rör vår verksamhet.

Arbeta mot tydliga mätbara kvalitetsmål som löpande följs upp.

Arbeta i enlighet med Nice to Be Alive AB:s riktlinjer för etik och kvalitet, de yrkesetiska riktlinjerna samt med beaktande av vår kundpolicy.

Arbeta för att ständigt förbättra effektiviteten i ledningssystemet.

​​

Visa respekt, engagemang, omtanke och intresse i mötet med kund.

Sträva efter att överträffa kunds förväntan.

bottom of page